Bạn muốn yêu cầu phần mềm, khóa học hay kiến thức gì hãy liên hệ ngay Hợp tác cùng phát triển nhé !

TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG
1. Chất thải công nghiệp: 工业废物  gōngyè fèiwù

2. Nước thải công nghiệp: 工业污水  gōngyè wūshuǐ

3. Bụi công nghiệp: 工业粉尘  gōngyè fěnchén

4. Hóa chất dẫn đến ung thư: 化学致癌物  huàxué zhì'ái wù

5. Hơi độc: 有毒气体  yǒudú qìtǐ

6. Hóa chất độc hại: 有毒化学品  yǒudú huàxué pǐn

7. Tầng ozone: 臭氧层  chòuyǎngcéng

8. Lỗ thủng tầng ozone: 臭氧洞  chòuyǎngdòng

9. Ô nhiễm bầu khí quyển: 大气污染  dàqì wūrǎn

10. Chất thải trong khí quyển: 大气排放物  dàqì páifàng wù

11. Ô nhiễm hạt nhân: 核污染  hé wūrǎn

12. Bức xạ hạt nhân: 核辐射  hé fúshè

13. Chất thải hạt nhân: 核废料  hé fèiliào

14. Nguyên liệu hạt nhân: 核材料  hé cáiliào

15. Thử hạt nhân: 核试验  hé shìyàn

16. Nhà máy điện nguyên tử: 核电厂  hédiàn chǎng

17. Nhiễm phóng xạ: 核微粒沾染  hé wéilì zhānrǎn

18. Đất sụt: 地面下沉  dìmiàn xià chén

19. Bụi bay: 飘尘  piāochén

20. Ô nhiễm bụi: 飘尘污染  piāochén wūrǎn

21. Ô nhiễm dầu: 油污  yóuwū

22. Dầu tràn trên diện rộng: 大片溢油  dàpiàn yì yóu

23. Rò rỉ: 泄漏  xièlòu

24. Phát ra tiếng ồn: 发噪声  fā zàoshēng

25. Ô nhiễm do tiếng ồn gây ra: 噪声污染  zàoshēng wūrǎn

26. Phá hoại môi trường: 环境的破坏  huánjìng de pòhuài

27. Môi trường thoái hóa: 环境退化  huánjìng tuìhuà

28. Ô nhiễm: 污染  wūrǎn

29. Nước bẩn: 污水  wūshuǐ

30. Bùn bẩn: 污泥  wū ní

31. Bụi bẩn: 污垢  wūgòu

32. Vật ô nhiễm: 污染物  wūrǎn wù

33. Ống nước ô nhiễm: 污水管  wūshuǐ guǎn

34. Giếng nước ô nhiễm: 污水井  wūshuǐ jǐng

35. Bệnnh ô nhiễm: 污染病  wūrǎn bìng

36. Vùng đất ô nhiễm: 污染地带  wūrǎn dìdài

37. Ô nhiễm sông: 河流污染  héliú wūrǎn

38. Ô nhiễm sông: 河道污染  hédào wūrǎn

39. Sự ô nhiễm đất: 土壤污染  tǔrǎng wūrǎn

40. Ô nhiễm không khí: 空气污染  kōngqì wūrǎn

41. Ô nhiễm do hút thuốc: 吸烟污染  xīyān wūrǎn

42. Biển lục địa ô nhiễm: 陆海污染  lù hǎi wūrǎn

43. Nước ô nhiễm của thành phố: 城镇污水  chéngzhèn wūshuǐ

44. Tiếng ồn trong thành phố: 城市噪声  chéngshì zàoshēng

45. Ô nhiễm đô thị: 城市污染  chéngshì wūrǎn

46. Rác đô thị: 城市垃圾  chéngshì lè jī

47. Phân rác đô thị: 城市粪便  chéngshì fènbiàn

48. Phân nước tiểu người: 人粪尿  rén fèn niào

49. Chất độc trong nước: 水中毒  shuǐ zhòng dú

50. Ô nhiễm nguồn nước: 水污染  shuǐ wūrǎn

51. Thiếu nước: 水短缺  shuǐ duǎnquē

52. Rác thải: 垃圾  lèsè

53. Đống rác: 垃圾堆  lèsè duī

54. Nước sinh hoạt: 生活用水  shēnghuó yòngshuǐ

55. Rác thải sinh hoạt: 生活废弃物  shēnghuó fèiqì wù

56. Chất thải: 废物  fèiwù

57. Nhiệt thải ra: 废热  fèirè

58. Phế phẩm: 废品  fèipǐn

59. Phế liệu: 废料  fèiliào

60. Chất kiềm phế thải: 废碱  fèi jiǎn

61. Thép phế thải: 废钢  fèigāng

62. Chất dịch phế thải: 废液  fèi yè

63. Dầu phế thải: 废油  fèi yóu

64. Chất thải công nghiệp: 废渣  fèizhā

65. Giấy lộn: 废纸  fèi zhǐ

66. Khí thải: 废气  fèiqì

67. Gang phế thải: 废铸铁  fèi zhùtiě

68. Thùng đựng chất thải: 废物箱  fèiwù xiāng

69. Ống đựng khí thải: 废气管  fèiqì guǎn

70. Đống phế thải: 废料堆  fèiliào duī

71. Mưa acid: 酸雨  suānyǔ

72. Khói acid: 酸烟  suān yān

73. Dân số dày đặc: 人口过密  rénkǒuguò mì

74. Đốn chặt quá mức: 过伐  guò fá

75. Khai thác quá mức: 过度开采  guòdù kāicǎi

76. Săn bắn, tàn sát quá mức: 过度乱捕杀  guòdù luàn bǔshā

77. Trái đất nóng lên: 全球变暖  quánqiú biàn nuǎn

78. Khô cạn năng lượng: 能源枯竭  néngyuán kūjié

79. Hủy diệt: 灭绝  mièjué

80. Hủy diệt sinh thái: 生态灭绝  shēngtài mièjué

81. Ngày tận thế của nhân loại: 人类的末日  rénlèi de mòrì

82. Hiệu ứng nhà kính: 温室效应  wēnshì xiàoyìng

About the Author

Founder và CEO tại Minh CRISTIANO Blog. Tại đây, mình sẽ chia sẻ một số kiến thức học tập, các phần mềm liên quan & các thông báo quan trọng của blog.

Đăng nhận xét

MỘT SỐ LƯU Ý KHI BÌNH LUẬN
- Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem Nội quy)

- Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

- Để bình luận kèm hình ảnh, bạn hãy vào trang Upload ảnh sau đó kéo thả để upload hình ảnh lên.

- Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt..
Cookie Consent
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Xem chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và tiếp tục trải nghiệm của bạn.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý blog này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa blog của chúng tôi vào danh sách bỏ chặn trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Xin lỗi ! Blog này không khả dụng ở quốc gia của bạn.