Bạn muốn yêu cầu phần mềm, khóa học hay kiến thức gì hãy liên hệ ngay Hợp tác cùng phát triển nhé !

[HSK1] 买东西 - Mua đồ


 A:先生xiān shēngxiǎngmǎi什么shén me

B:hěnyǒude东西dōngxima

A:yǒu我们wǒ menyǒushuǐchá牛奶niú nǎi咖啡kā fēi啤酒pí jiǔxiǎng什么shén me

B:yàopíng啤酒pí jiǔ

A:hǎodeháiyào什么shén mema

B:mǎixiēchīde东西dōngxiba

A:méi问题wèn tí我们wǒ menyǒu米饭mǐ fàn面条miàn tiáoyǒu面包miàn bāoxiǎngyào

B:面包miàn bāo一共yī gòng多少duō shǎoqián

A:啤酒pí jiǔsānkuài面包miàn bāoshíkuài一共yī gòng十三shí sānkuài

B:hǎodegěiqián

A:zhèshìmǎide东西dōngxi再见zài jiàn

B:再见zài jiàn

About the Author

Luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống để chia sẻ đến các bạn.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Xem chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và tiếp tục trải nghiệm của bạn.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý blog này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa blog của chúng tôi vào danh sách bỏ chặn trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Xin lỗi ! Blog này không khả dụng ở quốc gia của bạn.