Bạn muốn yêu cầu phần mềm, khóa học hay kiến thức gì hãy liên hệ ngay Hợp tác cùng phát triển nhé !

[HSK1] 我的家人 - Gia đình tôi

 A:Wáng老师lǎo shī好久不见hǎo jiǔ bù jiàn

B:好久不见hǎo jiǔ bù jiànláizhèjiā饭店fàn diànchīfàn

A:duì我的wǒ dejiārénláichīfàn我的wǒ de朋友péng yǒushuō这里zhè lǐde广东Guǎngdōngcàihěn好吃hǎo chī

B:de爸爸bà ba妈妈mā maláilema

A:没有méi yǒu他们tā men喜欢xǐ huānzàijiāchīde孩子hái zimenláileshì我的wǒ de老公lǎo gōng小孙xiǎo Sūnshì我的wǒ de儿子ér zi小宝Xiǎobǎo今年jīn nián7suìlezhèshìdexiǎo女儿nǚ ér小贝xiǎo Bèi今年jīn nián5suìle

B:你们nǐ menjiākǒurénzhēn幸福xìng fú孩子hái zimendōu上学shàng xuélema

A:儿子ér zi去年qù niánshàng小学xiǎo xuélexiǎo女儿nǚ ér明年míng niánshàng小学xiǎo xué

B:老公lǎo gōnghuìshuō汉语hàn yǔma

A:哈哈hā hā当然dāng ránshì中国人Zhōngguó rén


Các bạn cũng có thể nghe bài đọc sau:

About the Author

Luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống để chia sẻ đến các bạn.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Xem chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và tiếp tục trải nghiệm của bạn.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý blog này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa blog của chúng tôi vào danh sách bỏ chặn trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Xin lỗi ! Blog này không khả dụng ở quốc gia của bạn.