Bạn muốn yêu cầu phần mềm, khóa học hay kiến thức gì hãy liên hệ ngay Hợp tác cùng phát triển nhé !

Tạo phân trang cho Median UI (Split post)

Với những bài viết quá dài hoặc bạn muốn phân chia thành từng bài, từng mục. Ví dụ như 1 bài học gồm có 5 phần, 1 câu chuyện có 4 phần... Thì hãy sử dụng tính năng phân trang hay còn gọi là Split post.

Hãy chuyển qua trang 2 để lấy code nhé.

Tạo phân trang cho Median UI (Split post)

Có 1 lưu ý đó chính là các nội dung phải được nằm trong thẻ <div id='postSplit'>, các trang được phân với nhau bằng đoạn <!--nextpage-->. Ngoài ra các nội dung nằm ở bên ngoài thì sẽ lỗi không hoạt động nhé.


<div id='postSplit'>
Nội dung trang 1

<!--nextpage-->
Nội dung trang 2

<!--nextpage-->
Nội dung trang 3
</div>

<script>/*<![CDATA[*/ document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {function checkChildren(nodes, elemId){for(i=0;i<nodes.length;i++){if(nodes[i].id==elemId){return nodes[i];}else{return checkChildren(nodes[i].children, elemId);}}} function isNumeric(value) {var type = typeof value; return (type === 'number' || type === 'string') && !Number.isNaN(value - Number.parseFloat(value));} var nodes = document.querySelector('div.postBody').children; var splitdong = checkChildren(nodes, 'postSplit').innerHTML; var content = splitdong.split('<!--nextpage-->'); var url = window.location.href; var url = url.split('?page='); var no = url[1] + '&m=4'; var no = no.split('m'); var no = no[0]; var no = no.replace('&', ''); var url = url[0]; var i = 1; if( !isNumeric(no) ){var no = 1;} document.getElementById('postSplit').innerHTML = content[no-1]; if( content.length > 1 ) {document.getElementById('postSplit').innerHTML += "<div class='blogPg' id='postPager'><span class='page current'>Trang:</span></div>";} if( no>1 ){document.getElementById('postPager').innerHTML += "<!-- <a href='"+url+"?page="+(no-1)+"' title='Previous Page'>Prev</a> -->";} content.forEach(function(item) { if( no == i ){document.getElementById('postPager').innerHTML += "<span class='current'>"+i+"</span>";} else {document.getElementById('postPager').innerHTML += "<a href='"+url+"?page="+i+"'>"+i+"</a>";} i++; }); if(content.length > no){ var nn = parseInt(no) + 1; document.getElementById('postPager').innerHTML += "<a href='"+url+"?page="+nn+"'>Next</a>";} }); /*]]>*/</script>
Hết rồi, trang thứ 3 chỉ là demo thôi không có gì cả.

About the Author

Founder và CEO tại Minh CRISTIANO Blog. Tại đây, mình sẽ chia sẻ một số kiến thức học tập, các phần mềm liên quan & các thông báo quan trọng của blog.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Xem chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và tiếp tục trải nghiệm của bạn.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý blog này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa blog của chúng tôi vào danh sách bỏ chặn trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Xin lỗi ! Blog này không khả dụng ở quốc gia của bạn.